Actuacions a l’escola, a partir d’una auditoria de riscos laborals i d’una inspecció sanitària

A final de l’any passat, una auditoria d’avaluació de riscos laborals i una inspecció sanitària del departament de Salut de la Generalitat van posar de manifest diverses mancances a l’escola Martí Inglès.

Durant la Junta de Govern de 9 de novembre de 2021, l’Ajuntament va acordar contractar l’empresa Veolia Serveis Catalunya SAU (12.718,90€ + iva), per tal de fer les actuacions necessàries per posar remei a aquesta situació.

Les diverses actuacions que s’han fet, de manera no exhaustiva, són les següents:

 • s’ha millorat el sistema d’endolls a diverses dependències
 • s’ha senyalitzat el quadre elèctric i la sala de calderes
 • s’han col·locat panys antipànic a les portes (encara falta posar-ne un a la porta del menjador)
 • s’ha canviat la col·locació d’algunes pissarres per evitar talls amb alguns cantells.
 • s’ha posat un passamà a l’escala interior
 • s’ha posat cinta antilliscant als graons de l’escala de sortida d’emergències
 • s’han col·locat tubs de ventilació a la sala on estan emmagatzemats els productes de neteja.
 • s’han posat cortines al gimnàs
 • s’ha encastat un extintor a la paret
 • s’han fet millores en el sistema de desguàs de la cuina.
 • s’ha millorat el sistema d’il·luminació per fer-lo més segur
Bookmark the permalink.

Comments are closed.