Actuacions a l’escola, a partir d’una auditoria de riscos laborals i d’una inspecció sanitària

A final de l’any passat, una auditoria d’avaluació de riscos laborals i una inspecció sanitària del departament de Salut de la Generalitat van posar de manifest diverses mancances a l’escola Martí Inglès. Durant la Junta de Govern de 9 de novembre de 2021, l’Ajuntament va acordar contractar l’empresa Veolia Serveis Catalunya SAU (12.718,90€ + iva), per tal de fer les actuacions necessàries per posar remei a aquesta situació. Les diverses actuacions que s’han fet, de manera no exhaustiva, són les següents: s’ha millorat el sistema d’endolls a diverses dependències s’ha senyalitzat el quadre elèctric i la sala de calderes s’han col·locat panys antipànic a les portes (encara falta posar-ne un a la porta del menjador) s’ha canviat la col·locació d’algunes…