Aprovades les modificacions d’ordenances fiscals

El Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera ha aprovat avui definitivament les modificacions a les ordenances fiscals, que ja s’havien aprovat inicialment durant la sessió de 10 de novembre i que van estar exposades al públic fins el 28 de desembre.

Només es van presentar dues al·legacions, les dues formulades pel grup de CiU a l’oposició, i les dues s’han desestimat avui amb els cinc vots a favor de l’equip de govern (Gent de Palau-Acord Municipal i Alternativa per Tothom) i amb els vots en contra de CiU.

Feu clic aquí si voleu conèixer amb detall les al·legacions presentades per CiU i els raonaments de l’equip de govern per desestimar-les.

Les modificacions en els tributs municipals entraran en vigor el proper 1 de gener i són les següents:

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2: IBI
Es redueix el tipus impositiu de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) per a béns urbans, que passa del 0,811% al 0,751%. Això s’ha fet, segons explica el regidor d’Hisenda, Guillermo Colomer (Alternativa per Tothom), per compensar la pujada de valors cadastrals que ve derivada de la regularització que fa el ministeri d’Hisenda i per aconseguir que els veïns del poble no acabin pagant més per aquest tribut.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3: IVTM
S’elimina una bonificació del 50% de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), que s’aplicava en el moment de fer la primera matriculació de turismes amb emissions de CO2 de menys de 120g per quilòmetre.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10: Llicències urbanístiques
La taxa que s’ha de pagar per construir un habitatge nou a Palau-saverdera passa de 1.250 euros a 1.500 euros, mentre que la taxa per a rehabilitacions integrals passa dels 575 euros que es cobren actualment als 450 euros que es cobraran l’any que ve. No es modifica la fiscalitat que fa referència a les obres menors.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11: Taxa de recollida d’escombraries
S’elimina la taxa de 50 euros per a la recollida d’andròmines velles a domicili. Malgrat que s’elimina la taxa, l’Ajuntament continua oferint aquest servei i si necessiteu una recollida a domicili heu de telefonar al 972 55 23 37 i comunicar-ho. La recollida es fa els dimarts.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13: Taxa de cementiri
S’incorpora una nova taxa que grava la concessió i transmissió de columbaris, en previsió de poder oferir aquest servei més endavant.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15: Piscina municipal
Les modificacions de cara a l’estiu que ve són les següents:

  • S’aplicarà la tarifa de tarda a partir de les 17h
  • S’ha creat un abonament de 10 entrades per 19.40€
  • S’aplicarà la tarifa juvenil per a menors de 18 anys.
  • Gaudiran d’una bonificació del 50% els majors de 60 anys.
  • Podran sol·licitar abonament familiar els nuclis familiars amb fills menors de 18 anys. Quedaran exclosos els fills majors de 18 anys.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17: guals i ús d’equipaments
Guals:
sol·licitar un gual avui costa 37,95€ fixes, més 7,48€ per metre lineal i fer-ho a partir de l’1 de gener costarà 45€ fixes, més 10€ per metre lineal.

Ús d’equipaments: les taxes aprovades per fer un ús privatiu d’equipaments municipals són les que mostra la taula següent. Tal com estableix la part de l’ordenança que no es modifica, estan exemptes de pagament d’aquestes taxes les entitats sense ànim de lucre:

taula_taxes_1

En la mateixa sessió de Ple que s’ha celebrat avui també s’han desestimat, amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en contra de l’oposició, les dues reclamacions presentades contra l’acord d’aprovació inicial dels pressupostos pel 2017. Feu clic aquí si voleu conèixer el contingut d’aquestes reclamacions i els raonaments que ha fet servir l’equip de govern per desestimar-les.

Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *