Es manté fins a final d’any la prohibició de cremar restes vegetals

El 9 d’abril es va aprovar la Llei 7/2022 de ‘Residuos y suelos contaminados para una economia circular’ (BOE núm. 85, de 09 d’abril de 2022).

L’article 27 d’aquesta llei fa referència a l’eliminació de residus adoptant mesures que garanteixin la protecció de la salut humana i el medi ambient i en el punt 3 especifica que no està permesa la crema de residus vegetals generats en entorns agrícoles o silvícoles.

Segons han informat des de el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DAAC), la setmana passada es derogar aquest article 27.3, però fins que aquesta derogació no surti publicada al BOE es manté vigent la prohibició de fer cremes de restes vegetals.

Previsiblement, d’acord amb les informacions que ha facilitat el DACC a l’Ajuntament, la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) es farà a final d’any i fins llavors, es manté la vigència de tots els articles de la llei 7/2022.

Recordeu que, tal com disposa la llei, actualment només es poden cremar restes agrícoles per motius fitosanitaris, sempre amb la corresponent autorització, quan no existeixin altres mètodes per evitar la propagació de determinades plagues i malalties.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.