Exposat al públic fins el 29 de novembre el projecte per construir una pista de pàdel

Des d’avui fins el 29 de novembre està exposat al públic el projecte per construir una pista de pàdel a la zona esportiva del poble. Podeu accedir al projecte fent clic aquí i presentar qualsevol al·legació o suggeriment fins a la data indicada.

Aquest projecte es va aprovar inicialment en el Ple de 22 de setembre amb els vots a favor de l’equip de govern de Gent de Palau-AM i Junts per Palau, que està a l’oposició. Alternativa x Tothom va votar-hi en contra.

La construcció d’un equipament d’aquestes característiques va ser una de les condicions que va posar Junts per Palau a l’equip de govern per facilitar l’aprovació del pressupost de l’any en curs.

Alternativa x Tothom justifica el seu vot en contra dient que hi ha altres prioritats i que els 66.830,67€ (IVA inclòs) de pressupost bàsic de licitació que estan previstos en el projecte s’haurien de destinar a millorar les instal·lacions del camp de futbol.

L’Ajuntament és conscient que el redactor del projecte va cometre un error en el document que ara s’exposa al públic. Aquest error va ser advertit per Alternativa x Tothom durant el Ple i els serveis tècnics municipals ja treballen per corregir-lo.

Tal com es va posar de manifest en el Ple, l’apartat del projecte que es diu ‘Plec de Clàusules Administratives particulars’ no té cap raó de ser perquè l’Ajuntament no té cap intenció de deixar a mans d’un tercer la gestió de la pista de pàdel.

El projecte diu que els treballs per construir aquesta nova instal·lació s’executaran mitjançant un contracte de concessió d’obra pública, que donarà dret a l’empresa adjudicatària a explotar les instal·lacions durant 15 anys i això no és correcte.

En qualsevol cas, l’Ajuntament ha decidit tirar endavant amb la tramitació, tenint en compte que ara ens troben a la fase d’aprovació inicial del projecte i que aquest error estarà totalment rectificat quan es faci l’aprovació definitiva.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.