Exposat al públic el pla per eliminar les barreres arquitectòniques del poble

El Ple de l’Ajuntament de 26 de gener va acordar, per unanimitat dels tres grups polítics, aprovar inicialment el Pla d’Accessibilitat del municipi, la redacció del qual s’havia encarregat a l’arquitecta Maria Mercè Corominas i Noguera per 17.992,70 euros (IVA inclòs).

Aquest document és una eina que identifica les barreres arquitectòniques en tres àmbits de la població (via pública, edificis i transports), en proposa solucions, en fa un pressupost i estableix un programa per a la seva progressiva eliminació per tal d’assolir que el municipi sigui accessible.

Avui s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’aprovació inicial i d’inici del termini d’exposició al públic. Podeu consultar el document fent clic aquí i teniu fins el 18 d’abril per presentar-hi al·legacions.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.