Ple a l’Ajuntament: 26 de gener (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 26 de gener, a les 19h a la sala de plens:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 24/11/2022.

2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del ple del dia 01/12/2022.

3.- Assabentament del decret de l’alcaldia 2022DECR000687 de 22 de desembre, de reconeixement extrajudicial de crèdits

4.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació del conveni de col·laboració entre el departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Palau-saverdera en matèria de videovigilància

5.- Proposta d’alcaldia presidència per l’adhesió al conveni marc de col·laboració referent a les aportacions econòmiques establertes a la fitxa 43 de plans locals de joventut i pla comarcal de joventut (contracte programa 2022- 2025)

6.- Proposta d’alcaldia presidència per a l’adhesió a l’agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel consorci Localret

7.- Proposta d’alcaldia presidència per l’adhesió del municipi de Palau-saverdera al pacte d’alcaldies pel clima i l’energia sostenible

8.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació del pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC)

9.- Proposta d’alcaldia presidència d’aprovació del pla normatiu de l’Ajuntament de Palau-saverdera per a l’exercici 2023

10.- Proposta d’alcaldia presidència per a l’inici de la tramitació per l’aprovació de l’ordenança de civisme i convivència de Palau-saverdera

11.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació inicial del pla d’accessibilitat de Palau-saverdera

12.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació del text refós 2 de la modificació puntual número 6 del Pla d’Ordenació Urbanística municipal de Palau-saverdera

13.- Proposta d’alcaldia presidència per la finalització del procediment del pla parcial SUD3

14.- Proposta d’alcaldia presidència d’inadmissió de la sol·licitud de revisió d’ofici del decret d’alcaldia d’11/10/2019, d’aprovació del projecte d’enllaç de l’av. Catalunya de mas Isaac amb la carretera Gi-610

15.- Proposta d’alcaldia presidència d’aprovació de la certificació d’obres número 1 del “Projecte de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló”

16.- Assumptes urgents

17.- Precs i preguntes

El Ple queda gravat en vídeo i podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.