Exposat al públic el projecte per reurbanitzar els carrers Pirineus i Pení

carrers pirineus i pení

Des d’avui fins el 30 de novembre està exposat al públic el projecte per reurbanitzar els carrers Pirineus i Pení, que podeu consultar fent clic aquí.

El projecte té un pressupost base de licitació de 187.649,10€ (IVA inclòs) i preveu renovar el paviment i les xarxes de serveis d’aquests dos carrers.

El paviment actual, que està en molt mal estat, se substituirà per un paviment de formigó amb una tira de llamborda central i tires transversals cada 5 metres.

La placeta que es troba a la intersecció dels dos carrers també es pavimentarà amb formigó i tindrà una part central feta de llambordes de dos colors.

Pel que fa referència als serveis, es renova completament la xarxa d’aigua potable, es fa una xarxa de drenatge independent de la xarxa de sanejament (actualment aquestes dues xarxes estan unificades), i se soterraran tots els cables de telefonia, telecomunicacions i electricitat.

Aquest projecte es va aprovar inicialment durant la sessió de Ple del passat 22 de setembre. Ara teniu trenta dies hàbils per analitzar-lo i presentar-hi al·legacions, si ho considereu oportú.

Un cop tingudes en compte les al·legacions que puguin presentar-se, el Ple decidirà sobre l’aprovació definitiva del projecte i, finalment, es trauran a concurs les obres previstes.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.