Exposat al públic el projecte per reurbanitzar els carrers Pirineus i Pení

Des d’avui fins el 30 de novembre està exposat al públic el projecte per reurbanitzar els carrers Pirineus i Pení, que podeu consultar fent clic aquí. El projecte té un pressupost base de licitació de 187.649,10€ (IVA inclòs) i preveu renovar el paviment i les xarxes de serveis d’aquests dos carrers. El paviment actual, que està en molt mal estat, se substituirà per un paviment de formigó amb una tira de llamborda central i tires transversals cada 5 metres. La placeta que es troba a la intersecció dels dos carrers també es pavimentarà amb formigó i tindrà una part central feta de llambordes de dos colors. Pel que fa referència als serveis, es renova completament la xarxa d’aigua potable, es…

Exposat al públic fins el 29 de novembre el projecte per construir una pista de pàdel

Des d’avui fins el 29 de novembre està exposat al públic el projecte per construir una pista de pàdel a la zona esportiva del poble. Podeu accedir al projecte fent clic aquí i presentar qualsevol al·legació o suggeriment fins a la data indicada. Aquest projecte es va aprovar inicialment en el Ple de 22 de setembre amb els vots a favor de l’equip de govern de Gent de Palau-AM i Junts per Palau, que està a l’oposició. Alternativa x Tothom va votar-hi en contra. La construcció d’un equipament d’aquestes característiques va ser una de les condicions que va posar Junts per Palau a l’equip de govern per facilitar l’aprovació del pressupost de l’any en curs. Alternativa x Tothom justifica el…

Adjudicat el projecte de millora del camí ral

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha adjudicat, mitjançant decret d’alcaldia de 5 d’abril de 2019, el projecte d’arranjament del camí ral a l’empresa Rubau Tarrés SAU per import de 43.980,80€ més 9.235,97€ d’IVA. Les obres, que començaran previsiblement després de Setmana Santa, serviran per condicionar el ferm, crear cunetes i fer millores als encreuaments amb les carreteres que travessa aquest camí. Com a actuació complementària, es posaran esquenes d’ase, daus de formigó al costat del camí a l’encreuament amb els recs, tubs de desguàs i senyals de stop a les interseccions amb carreteres. Aquesta actuació complementària, que sorgeix a partir de les esmenes plantejades al projecte inicial per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, el parc natural dels Aiguamolls i la Diputació de…