Mesures per evitar la propagació de la grip aviària

Europa pateix la major epidèmia de grip aviària (Influença aviària d’Alta Patogenicitat) en aus silvestres i aus de corral observada fins el moment i ja s’han hagut de sacrificar 47,7 milions d’aus de corral a les explotacions afectades.

Palau-saverdera està en zona d’especial vigilància i cal aplicar mesures de prevenció, que afecten als propietaris de granges i a les persones que tenen aus per a l’autoconsum domèstic.

  • Cal evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres: els corrals han d’estar tancats o enreixats, cap objecte o material que hagi estat en contacte amb l’exterior pot entrar dins del corral sense ser desinfectat, el pinso utilitzat s’ha de mantenir en sitges o recipients tancats i l’aigua que beuen les aus ha de provenir de la xarxa pública o de dipòsits tancats.
  • Cal informar de qualsevol sospita de malaltia: disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%, disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius i mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada, entre altres
  • Cal que tots els particulars que tenen aus de corral per autoconsum ho comuniquin a l’Oficina Comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Figueres, la qual cosa no comporta pagament de cap taxa ni presentació de documentació.

Feu clic aquí per veure les mesures de prevenció que s’han d’aplicar a les granges.

Feu clic aquí per veure les mesures de prevenció que s’han d’aplicar en els corrals domèstics.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.