Aprovat definitivament el pressupost del 2023

El 29 de desembre va quedar aprovat definitivament el pressupost del 2023 i el 5 de gener va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci corresponent.

El pressupost s’ha aprovat tal com es va aprovar inicialment en el Ple de l1 de desembre perquè durant el termini d’exposició al públic no s’hi van presentar al·legacions.

L’Ajuntament preveu fer inversions aquest any per import de 211.023,52€. Trobareu a la taula següent les actuacions previstes en aquest capítol, amb el seu corresponent finançament:

ACTUACIÓIMPORTFINANÇAMENT
MILLORA ESPAI MUNICIPAL CAN LLUENT81.44,24€Amb una subvenció de 55.340,95€ de la Generalitat, 6.778,35€ de recursos propis i 19.324,94€ de la venda del pis del carrer Paní.
REPAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL C. SERRA VERDERA50.000€Amb part dels diners que l’Ajuntament preveu obtenir de la venda del pis del carrer Paní.
PUNT DE CÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS22.000€Amb part dels diners que l’Ajuntament preveu obtenir de la venda del pis del carrer Paní.
SUBSTITUCIÓ LÀMPADES VM PER LED21.104,22€Amb 11.250€ d’una subvenció de la Diputació i 9.854,22€ de recursos propis.
COMPLEMENTS CAMP DE FUTBOL20.000€Amb part dels diners que l’Ajuntament preveu obtenir de la venda del pis del carrer Paní.
MILLORES INFRAESTRUCTURES10.475,06€Amb part dels diners que l’Ajuntament preveu obtenir de la venda del pis del carrer Paní.
INSTAL·LACIÓ PLAQUES SOLARS6.000€Amb recursos propis

Feu clic aquí si voleu informació detallada sobre totes les partides que formen part del pressupost.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.