Pagament d’Impostos 2019

El cobrament de l’Impost de vehicles de tracció mecànica, de la taxa per conservació del cementiri municipal i de la reserva amb gual per entrada de vehicles es realitzarà en via voluntària des del dia 15 de març de 2019 fins el 15 de maig de 2019 (ambdós inclosos), d’acord amb el que estableix l’article 62.3 de la Llei General Tributària. Transcorregut aquest termini s’iniciarà el termini d’executiva.

En cas de no haver rebut per correu la carta de pagament es poden dirigir directament a una oficina de Caixabank i demanar un duplicat.

Podeu consultar aquí el calendari del contribuent.

Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.