Ple a l’Ajuntament: 22 de juliol (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà dijous 22 de juliol de 2021, a les 19h.

Donada la situació actual, i per tal de garantir la distància de seguretat entre els assistents, la sessió es farà a la sala gran del Centre Cívic.

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 27 de maig de 2021.

2.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 15/07/2021, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al segon trimestre de 2021.

3.- Assabentament de l’informe de tresoreria del dia 15/07/2021, sobre morositat, corresponent al segon trimestre de 2021.

4.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 15/07/2021, sobre el termini de reconeixement de l’obligació de les factures registrades, corresponent al segon trimestre de 2021.

5.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 15/07/2021, corresponent al segon trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2021 (acumulat fins 30/06/2021).

6.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 15/07/2021, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al segon trimestre de 2021.

7.- Assabentament del canvi de data de celebració de les juntes de govern local amb caràcter ordinari.

8.- Assabentament del decret núm. 2021DECR000245, d’1 de juny de 2021, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2021-13.

9.- Assabentament del decret núm. 2021DECR000246, d’1 de juny de 2021, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2021-14.

10.- Assabentament del decret de l’alcaldia 2021DECR000316 de 9 de juliol, de reconeixement extrajudicial de crèdits.

11.- Proposta de l’alcaldia, de ratificació del decret d’alcaldia núm. 2021DECR000283, de data 21/06/2021, de compareixença al recurs contenciós administratiu 169/2021.

12.- Proposta d’alcaldia presidència per ratificar l’acceptació de la cessió de vialitat efectuada al carrer Empordà 4.

13.- Proposta al departament d’empresa i treball de la Generalitat de Catalunya de les dues festes locals del municipi de Palau-saverdera per a l’any 2022.

14.- Assumptes urgents

15.- Precs i preguntes

El Ple queda gravat en vídeo i podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.