Ple a l’Ajuntament: 23 de setembre (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà dijous 23 de setembre de 2021, a les 19h.

Donada la situació actual, i per tal de garantir la distància de seguretat entre els assistents, la sessió es farà a la sala gran del Centre Cívic.

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 22 de juliol de 2021.

2.- Assabentament de l’acord de la junta de govern local del dia 24 d’agost de 2021, d’aprovació de la proposta d’Orió Eduserveis SL de balanç econòmic del servei de la llar d’infants pel curs 2021-2022.

3.- Assabentament de la formalització de l’escriptura de poders per a plets, actualitzant i refonent les dades d’advocats i procuradors per a la defensa i representació municipal.

4.- Assabentament del decret num. 2021DECR000407, de 27 d’agost de 2021, de nomenament de la sra. Ana Gonzalez, funcionària interina per la plaça d’auxiliar d’administració del lloc de treball OAC2.

5.- Assabentament del decret núm. 2021DECR000460, d’16 de setembre de 2021, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2021-20 (X2021001073)

6.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 2021-15 (X2021000709).

7.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 2021-16 (X2021001063).

8.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 2021-17 (X2021001069).

9.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 2021-18 (exp. X2021001071) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.

10.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 2021-19 (exp.X2021001072) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.

11.- Proposta d’alcaldia-presidència per a l’aprovació del compte general de l’Ajuntament de Palau-saverdera corresponent a l’exercici 2020.

12.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació inicial del projecte de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló.

13.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació inicial del projecte de millora del pati de l’escola Martí Inglès.

14.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació inicial del projecte d’adequació de la urbanització Mas Isaac.

15.- Proposta d’alcaldia presidència per la ratificació i delegació de competències al Consorci vies verdes de Girona, del projecte d’adequació al pas de bicicletes del traçat del projecte bicitranscat.

16.- Proposta d’alcaldia presidència per la ratificació i la delegació de competències al Consorci vies verdes de Girona de l’estudi de senyalització del traçat del projecte bicitrascat.

17.- Proposta d’alcaldia presidència per ratificar la cessió de vialitat efectuada al carrer Paltret.

18.- Proposta de l’alcaldia, d’aprovació del conveni transaccional subscrit el dia 01/09/2021 entre l’Ajuntament de Palau-saverdera i una particular, per ajustar als paràmetres del POUM una finca i de modificació d’una llicència d’obres.

19.- Proposta d’acord per deixar sense efecte el conveni regulador de l’adhesió de l’Ajuntament de Palau-saverdera a la xarxa de punts d’informació i lectura (XPIL) de la Diputació de Girona.

20.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació provisional de la modificació puntual número 5 del POUM per al canvi de qualificació urbanística de la parcel·la Sun Village.

21.- Assumptes urgents.

22.- Precs i preguntes.

El Ple queda gravat en vídeo i podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.