Moció de Gent de Palau per redactar una nova ordenança de protecció i tinença d’animals

El grup municipal de Gent de Palau va presentar a consideració del Ple de 25 de setembre una moció per demanar la creació d’una nova ordenança municipal reguladora de la protecció i tinença responsable d’animals. Per unanimitat dels tres grups amb representació al Consistori es va aprovar la moció que podeu llegir a continuació amb una esmena consensuada durant la mateixa sessió, que diu el següent: “aprovar l’actualització de l’actual ordenança de tinença d’animals de companyia o, a valoració dels tècnics municipals, la redacció, la posterior tramitació i l’aprovació d’una nova ordenança municipal reguladora de la protecció i tinença responsable d’animals“

Oberta consulta pública sobre la nova ordenança de convivència

El Ple de l’Ajuntament del 26 de gener va acordar, amb els vots a favor de l’equip de govern i les abstencions de l’oposició, iniciar els tràmits per redactar la nova ordenança de civisme i convivència. S’obre ara un termini de consulta pública perquè qualsevol persona pugui donar la seva opinió sobre la memòria que justifica aquesta actuació i sobre l’esborrany d’ordenança que servirà de base en aquest procediment (feu clic aquí per veure aquests documents) Podeu fer-nos arribar la vostra opinió sobre la memòria i sobre qualsevol aspecte de l’esborrany fins el 22/03/2023 mitjançant un correu electrònic enviat a premsa@palau-saverdera.cat; o bé presencialment a l’Ajuntament. Un cop s’hagin rebut totes les aportacions, una comissió s’encarregarà d’analitzar-les i de valorar…

Ple a l’Ajuntament: 26 de gener (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 26 de gener, a les 19h a la sala de plens: 1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 24/11/2022. 2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del ple del dia 01/12/2022. 3.- Assabentament del decret de l’alcaldia 2022DECR000687 de 22 de desembre, de reconeixement extrajudicial de crèdits 4.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació del conveni de col·laboració entre el departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Palau-saverdera en matèria de videovigilància 5.- Proposta d’alcaldia presidència per l’adhesió al conveni marc de col·laboració referent a les aportacions econòmiques establertes…

Exposada al públic la nova ordenança de subvencions

Des d’avui fins al 2 de setembre està exposada al públic la nova Ordenança general de concessió de subvencions que es va aprovar inicialment per unanimitat de tots els grups polítics durant el Ple de 27 de maig. Podeu consultar aquí el text de la nova ordenança. Podeu consultar aquí el procediment que l’Ajuntament ha seguit per arribar a la situació actual, des que es van iniciar els tràmits el passat 28 de gener. Durant el termini d’exposició al públic vigent podeu presentar al·legacions al nou redactat de l’ordenança, si ho considereu oportú.

Dona’ns la teva opinió sobre els tràmits electrònics

L’Ajuntament de Palau-saverdera aprovarà properament l’Ordenança municipal de Transparència i Administració electrònica, que té com a objectiu regular l’ús de mitjans electrònics en les vostres relacions amb l’Ajuntament i acotar una mica més els drets i deures que es deriven de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Ja fa aproximadament un any que l’Ajuntament treballa amb un gestor d’expedients electrònics, la qual cosa ens ha permès potenciar l’ús de mecanismes d’adminstració electrònica dissenyats pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) com el taulell electrònic d’anuncis (e-tauler) i el sistema de noficicacions electròniques (e-notum), entre altres. L’article 133 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques obliga els ajuntaments a endegar…