Ple a l’Ajuntament: 26 d’octubre 2017

Trobareu a continuació tots els punts de l’ordre del dia i les propostes que se sotmetran a votació i consideració dels regidors durant la sessió de Ple ordinari de l’Ajuntament de Palau-saverdera de 26 d’octubre de 2017, a les 19h:

1.- Aprovació, si s’escau, de la sessió plenària ordinària del dia 27 de juliol de 2017
2.- Aprovació, si s’escau, de la sessió plenària extraordinària del dia 28 de setembre de 2017
3.- Proposta de l’alcaldia presidència, de suspensió dels efectes de l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 06/2017, adoptat en la sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2017
4.- Assabentament del decret núm. 2017DECR000273, de 25 de setembre, d’aprovació de l’expedient 12/2017 de modificacions de crèdit al pressupost municipal.
5.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 14/2017
6.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació de l’expedient de crèdits 15/2017, d’incorporació de crèdits al pressupost 2017, amb càrrec al romanent de tresoreria de l’exercici 2016 per a despeses generals
7.- Assabentament del decret 2017DECR000282, de 9 d’octubre, de modificació de les delegacions de competències de l’alcaldia
8.- Proposta d’alcaldia de modificació del règim de retribucions assignades a l’alcaldia i de modificació de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2017
9.- Proposta d’alcaldia presidència de renovació dels nomenaments de representants de la corporació en òrgans i institucions
10.- Proposta de l’alcaldia, d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local
11.- Proposta d’alcaldia presidència d’acceptació de la renúncia de la concessió administrativa d’ús privatiu del bé de domini públic per a la instal·lació de bar-restaurant del Centre Cívic de Palau-saverdera
12.- Proposta de l’alcaldia, de compareixença al recurs contenciós administratiu núm. 213/2017 (procediment abreujat)
13.- Moció dels grups polítics municipals del PDeCAT, GDP-AM i AxT condemnant la violència generada per l’estat espanyol el dia 1 d’octubre
14.- Moció dels grup polítics municipals del PDeCAT, GDP-AM i AxT demanant la llibertat dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart
15.- Moció dels grup polítics municipals del PDeCAT, GDP-AM i AxT per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya
16.- Assumptes urgents
17.- Precs i preguntes

Recordeu que el Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.