Ple de l’Ajuntament: 27 de gener (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà el dijous 27 de gener, a les 19h a la sala de Plens:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de novembre de 2021.

2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del dia 17 de desembre de 2021.

3.- Assabentament del decret núm. 2021DECR000559, de 30 de novembre de 2021, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2021-21 (X2021001074).

4.- Assabentament del decret núm. 2021decr000545, de 22 de novembre de 2021, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2021-23 (X2021001344).

5.- Proposta d’acord de presa de coneixement de l’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 21/2021, relatiu al compte general de l’exercici 2019.

6.- Proposta de l’alcaldia, de presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidora presentada per Gladys Fernanda López Giménez.

7.- Proposta d’alcaldia presidència per ratificar l’acceptació de la cessió de vialitat efectuada al c/Ponent i c/Gironès.

8.- Proposta de l’alcaldia-presidència d’autorització de la compatibilitat per a l’exercici d’una activitat privada a una funcionària municipal.

9.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aprovació del pla de mesures antifrau de Palau-saverdera, adaptat al sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència (Ordre HFP/1030/2021 de 29 de setembre).

10.- Proposta de l’alcaldia, d’inadmissió de la reclamació presentada en el període d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2022, i d’aprovació definitiva del pressupost.

11.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació definitiva del projecte de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló.

12.- Proposta d’alcaldia presidència d’aprovació inicial de la modificació puntual número 6 del POUM referent a la vialitat del sector equipaments mas Isaac (Urpasa).

13.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació inicial de la modificació puntual número 7 del POUM a l’entorn del rec de la Fantasia.

14.- Moció del grup polític municipal Alternativa per Tothom (AxT), per la creació de la comissió de seguiment de les obres del pla parcial SUD6. Entrada Mas Isach Av.Catalunya / tercer carril.

15.- Assumptes urgents.

16.- Precs i preguntes.

El Ple queda gravat en vídeo i podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.