Inversions que preveu fer aquest any l’Ajuntament

L’obertura del carrer Rosselló i l’arranjament del carrer Ciutat són les principals actuacions previstes en el capítol d’inversions del pressupost de l’Ajuntament per a aquest any.

Aquestes dues actuacions, que s’han englobat en un únic projecte denominat ‘Millora dels accessos als espais d’interès turístic i econòmic de Palau-saverdera’ tenen un pressupost global de 326.729,88€, dels quals, la Generalitat n’aportarà 250.000€ mitjançant la subvenció concedida pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

L’actuació en aquests dos carrers preveu entre altres coses, pavimentar tot el carrer Ciutat (inclòs el tram que encara és de terra) i acabar d’obrir el carrer Rosselló, per tal de fer-lo arribar des del carrer Nou fins al carrer Quintans. En tots dos casos, l’actuació contempla l’adequació dels serveis i la recol·lecció d’aigües plujanes.

Encara no s’ha decidit com es finançarà la part no subvencionada d’aquesta intervenció i en el pressupost municipal s’ha previst tant la possibilitat de recórrer a l’endeutament com la d’afrontar-ho amb recursos propis.

Feu clic aquí si voleu veure la memòria valorada de l’actuació.

La segona inversió més important de l’any, pel que fa referència a l’import previst en els pressupostos, són els 19.000€ que es destinaran a comprar contenidors de color marró per posar en marxa la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus. Amb aquests diners, l’Ajuntament té previst comprar 8 contenidors que es col·locaran a llocs estratègics del poble.

La tercera i última inversió prevista en els pressupostos preveu comprar material informàtic per a les oficines municipals per import de 1.800€. L’Ajuntament compta amb una subvenció d’import variable que dona cada any la Diputació de Girona.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.