Aprovat definitivament el pressupost del 2021

L’Ajuntament ha aprovat definitivament un pressupost de 2.151.754,86€ per a l’any que ve, la qual cosa suposa un increment de 401.712,53 € respecte a la quantitat prevista en el pressupost del 2019, que es va haver de prorrogar durant el 2020 per manca d’acord polític.

La diferència entre les obligacions que ha hagut d’afrontar l’Ajuntament durant el 2020 i els imports que es van consignar a finals del 2018, quan es va preparar el pressupost del 2019, ha fet que aquest any s’hagin tramitat 32 expedients per adaptar el pressupost a les necessitats actuals.

L’aprovació inicial del pressupost del 2021 es va acordar en el Ple de 26 de novembre amb els 4 vots a favor de l’equip de govern (Gent de Palau-AM), l’abstenció dels 3 regidors de Junts per Palau i els vots en contra dels 2 regidors d’Alternativa x Tothom.

Durant l’exposició al públic de l’expedient es van presentar dues al·legacions i en el Ple de 29 de desembre es va acordar la seva inadmissió i desestimació, a la vegada que es va aprovar definitivament el pressupost amb els vots a favor de Gent de Palau-AM i Junts per Palau i els vots en contra d’Alternativa x Tothom.

Trobareu aquí totes les partides que integren el pressupost del 2021 i les principals variacions per capítols respecte al pressupost del 2019, prorrogat durant el 2020.

Les principals inversions que l’Ajuntament preveu executar l’any que ve són:

  • Pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló: és un projecte de 326.729,88€, dels quals, la Generalitat n’aportarà 250.000€ mitjançant el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) que preveu , entre altres coses, pavimentar tot el carrer Ciutat (inclòs el tram que encara és de terra) i acabar d’obrir el carrer Rosselló, per tal de fer-lo arribar des del carrer Nou fins al carrer Quintans. Feu clic aquí si voleu veure la memòria valorada d’aquesta actuació.
  • Adquisició de contenidors per a posar en marxa la recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM). La compra d’aquests contenidors s’ha pressupostat en 19.000€ i es pagarà amb recursos propis de l’Ajuntament.
  • Compra de material informàtic per a l’Ajuntament per import de 1.800,00€. Hi ha la previsió de rebre la subvenció que dona cada any la Diputació de Girona per a aquesta finalitat, que cobreix la major part de l’import.

Trobareu aquí més informació sobre les inversions.

Trobareu a continuació l’enregistrament en vídeo de la sessió de Ple de 29 de desembre de 2020:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.