Projecte per posar càmeres lectores de matrícules

Fins el 19 d’agost està exposat al públic el projecte per posar càmeres lectores de matrícules a quatre punts del poble per tal que el pugueu examinar i presentar-hi al·legacions si ho considereu oportú.

El projecte, que té un pressupost d’execució de 60.878,98€ i que podeu consultar aquí, contempla la instal·lació d’una càmera a l’avinguda Catalunya, una altra al carrer Urgell, una tercera al carrer Nou i la quarta al camí de la Creu.

La redacció del projecte que ara està exposat al públic es va adjudicar per 1.966,25 euros (IVA inclòs) a l’empresa BCN Projecta Associats SL, mitjançant acord de junta de govern local de 23 de novembre de 2020.

Podeu accedir aquí al decret 2021DECR000291, de 29 de juny de 2021, mitjançant el qual es va aprovar inicialment el projecte que ara està exposat al públic.

En aquests moments també està exposat al públic el projecte de millora del drenatge d’aigües pluvials a la urbanització del Mas Isach, que podeu consultar aquí.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.