Subvencionada la pràctica totalitat de la tanca protectora de rèptils i amfibis

La tanca protectora per a rèptils i amfibis, que es va instal·lar al voltant del rec del Mas Oriol, s’ha pogut executar amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i la Unió Europea.

La instal·lació de la tanca va tenir un cost de 25.668,53€ (iva inclòs), la Diputació va concedir una subvenció de 10.000€ i, posteriorment, el departament d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural va concedir una segona subvenció de 14.101,68€.

Una part d’aquests 14.101,68€ provenen de fons de la Unió Europea (fons FEADER).

L’Ajuntament aporta els 1.566,85 € que falten per completar el finançament i es va haver de fer càrrec també del cost de redacció de la memòria, que es va encarregar a Medis Enginyeria Ambiental i Agroindustrial SLP per 5.324€ (iva inclòs).

La tanca es va instal·lar per evitar l’atropellament de diverses espècies de rèptils i amfibis. Quan els animals es troben aquest obstacle, van cap a la llera del rec i creuen per sota del pont sense necessitat de tocar l’asfalt.

Aquest és un lloc de pas freqüent per a animals com la salamandra, el vidriol, les serps i els tritons, entre altres, que transiten de la plana cap a la muntanya i a l’inrevés.

TANCA PROTECTORA REPTILS I AMFIBIS AMB LOGOS

Actuació executada amb el suport econòmic de:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.