Josep Maria Najes plega de regidor

El membre de l’equip de govern de Palau-saverdera Josep Maria Najes (Gent de Palau-Acord Municipal) ha deixat el càrrec de regidor “per raons personals i laborals”, segons ha assegurat ell mateix. Najes havia comunicat aquesta decisió a l’Ajuntament mitjançant un escrit que va presentar el 14 de juliol i durant la sessió de Ple ordinari que es va celebrar dijous la decisió es va fer pública i es va donar a conèixer a tots els membres de la Corporació. Najes es va presentar a les eleccions en el tercer lloc de la llista de Gent de Palau-Acord Municipal, per darrera de l’alcaldessa, Isabel Maria Cortada, i de la regidora, Paulina Calvo Cabanas. El passat 14 de març, mitjançant un decret,…

Ple ordinari: 27 de juliol (19h)

Trobareu a continuació tots els punts de l’ordre del dia i les propostes que se sotmetran a votació i consideració dels regidors durant la sessió de Ple ordinari de l’Ajuntament de Palau-saverdera de 27 de juliol de 2017, a les 19h: Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 27 d’abril de 2017. Assabentament del canvi de denominació del grup polític municipal de CiU. Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 26/04/2017, corresponent al primer trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2017 (acumulat fins 31/03/2017). Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 26/04/2017 sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al primer trimestre de 2017. Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 26/04/2017 sobre…