Ple ordinari: 27 de juliol (19h)

Trobareu a continuació tots els punts de l’ordre del dia i les propostes que se sotmetran a votació i consideració dels regidors durant la sessió de Ple ordinari de l’Ajuntament de Palau-saverdera de 27 de juliol de 2017, a les 19h: Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 27 d’abril de 2017. Assabentament del canvi de denominació del grup polític municipal de CiU. Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 26/04/2017, corresponent al primer trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2017 (acumulat fins 31/03/2017). Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 26/04/2017 sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al primer trimestre de 2017. Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 26/04/2017 sobre…