Mesures per aturar el mosquit tigre

Els ciutadans tenen un paper molt important en evitar la proliferació del mosquit tigre ja que es calcula que més del 90% d’espais on l’insecte pot criar són privats. Per aquest motiu és molt important que cada persona es responsabilitzi d’evitar que el mosquit criï a casa seva. Només cal seguir aquests consells: S’han de detectar els recipients que puguin contenir aigua a l’exterior de casa, com ara pots, gerros, cendrers, plats, cisternes, regadores, abeuradors… Cal traure’n l’aigua encara que sembli que no hi ha larves. N’hi ha prou amb llençar l’aigua a terra o a la gespa, les larves moriran immediatament. Després només cal procurar que els recipients no es tornin a omplir d’aigua, per exemple, posant-los cap per…

Aprovat definitivament el pressupost 2018

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha aprovat definitivament un pressupost de 1.838.028,79€ per a l’any que ve. Durant el període d’exposició al públic, que va acabar el 31 d’octubre, es va presentar una sola al·legació del PDeCAT i ha estat desestimada. El pressupost inclou, com molts ja sabeu, una partida de 35.000€ que es faran servir per implementar alguna o algunes de les 140 propostes que heu plantejat vosaltres mateixos. També hi ha reservats 17.000€ per fer arranjaments a parcs infantils, 11.000€ per a l’adquisició de material informàtic i 5.000€ per a condicionament de camins. Els pressupostos van quedar aprovats definitivament durant la sessió de Ple que es va celebrar 24 de novembre. Durant la mateixa sessió, amb els vots a favor de…

Ple a l’Ajuntament: 24 de novembre

Trobareu a continuació tots els punts de l’ordre del dia i les propostes que se sotmetran a votació i consideració dels regidors durant la sessió de Ple extraordinari de l’Ajuntament de Palau-saverdera de 24 de novembre de 2017, a les 19h: 1.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 25/10/2017, corresponent al segon trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2017 (acumulat fins 30/09/2017). 2.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 25/10/2017, sobre seguiment del Pla d’ajust, corresponent al tercer trimestre de 2017. 3.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 25/10/2017, sobre el Període mig de pagament a proveïdors, corresponent al tercer trimestre de 2017. 4.- Assabentament del decret núm. 2017DECR000285, d’11 d’octubre, d’aprovació de l’expedient 13/2017…