Venda i lloguer d’aparcaments i trasters

Per facilitar la construcció dels pisos de protecció de la plaça Constitució, l’Ajuntament va cedir gratuïtament a la promotora les dues finques on avui hi ha els edificis i la promotora es va comprometre a construir places públiques d’aparcament a sota de la plaça que separa els dos blocs. D’aquesta manera, l’Ajuntament va ser titular, en el seu moment, de 26 places d’aparcament i 4 trasters. Mitjançant diversos procediments, l’Ajuntament ha posat a la venda, a lloguer o a lloguer amb opció de compra aquestes propietats. Segons va respondre l’alcaldessa a una pregunta dels regidors del PDeCAT en el Ple de 25 d’abril de 2019, actualment la situació d’aquestes propietats és la següent: Trasters: s’han venut 2 i estan llogats els altres 2….

Adjudicats 5 aparcaments de la plaça Constitució

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha adjudicat 5 places d’aparcament del subsòl de la plaça Constitució a 5 particulars, que van presentar l’oferta corresponent dins del termini que establien les bases del concurs. El 26 de març va sortir publicat al BOP l’anunci de venda o de lloguer amb opció de compra a 3 o 5 anys de 21 places d’aparcament del subsòl de la plaça Constitució, que són de titularitat municipal. Es van presentar 7 ofertes, la mesa de contractació es va reunir el 23 de maig  i va adjudicar 6 places a 6 persones diferents. Un dels 7 aspirants va renunciar posteriorment a la plaça adjudicada i un altre dels aspirants no va resultar adjudicatari perquè es va presentar una…

A concurs, 21 aparcaments de la plaça Constitució

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha tret avui a concurs 21 aparcaments que hi ha en el subsòl de la plaça Constitució. Les persones interessades en un d’aquests aparcaments tenen fins el 10 de maig per presentar la seva oferta. Poden presentar oferta per comprar un o més d’un d’aquests aparcaments (amb preus a partir de 6.602,62€ més IVA) o poden presentar oferta per fer un lloguer amb opció de compra a 3 o 5 anys (amb una quota a partir de 39,76€ més IVA al mes). En el cas que hi hagi més d’una persona licitant pel mateix aparcament, l’Ajuntament farà una ponderació seguint els següents criteris: Oferta econòmica: es valorarà com a màxim amb 15 punts. Oferta per la compra…

Ple a l’Ajuntament: 24 de novembre

Trobareu a continuació tots els punts de l’ordre del dia i les propostes que se sotmetran a votació i consideració dels regidors durant la sessió de Ple extraordinari de l’Ajuntament de Palau-saverdera de 24 de novembre de 2017, a les 19h: 1.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 25/10/2017, corresponent al segon trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2017 (acumulat fins 30/09/2017). 2.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 25/10/2017, sobre seguiment del Pla d’ajust, corresponent al tercer trimestre de 2017. 3.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 25/10/2017, sobre el Període mig de pagament a proveïdors, corresponent al tercer trimestre de 2017. 4.- Assabentament del decret núm. 2017DECR000285, d’11 d’octubre, d’aprovació de l’expedient 13/2017…