Venda i lloguer d’aparcaments i trasters

Per facilitar la construcció dels pisos de protecció de la plaça Constitució, l’Ajuntament va cedir gratuïtament a la promotora les dues finques on avui hi ha els edificis i la promotora es va comprometre a construir places públiques d’aparcament a sota de la plaça que separa els dos blocs. D’aquesta manera, l’Ajuntament va ser titular, en el seu moment, de 26 places d’aparcament i 4 trasters. Mitjançant diversos procediments, l’Ajuntament ha posat a la venda, a lloguer o a lloguer amb opció de compra aquestes propietats. Segons va respondre l’alcaldessa a una pregunta dels regidors del PDeCAT en el Ple de 25 d’abril de 2019, actualment la situació d’aquestes propietats és la següent: Trasters: s’han venut 2 i estan llogats els altres 2….

Ple a l’Ajuntament: 25 d’abril (19h)

Aquesta és l’ordre del dia i les propostes que es tractaran durant la sessió ordinària de Ple que es farà a l’Ajuntament de Palau-saverdera el dijous 25 d’abril de 2019 (19h): 1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 24 de gener de 2019. 2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del ple del dia 28 de febrer de 2019. 3.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del ple del dia 1 d’abril de 2019. 4.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del ple del dia 11 d’abril de 2019. 5.- Assabentament de l’informe anual de la intervenció municipal, de data 7/03/2019, sobre objeccions formulades durant…