Conveni amb la promotora del Mas Isaac

En el Ple que es va celebrar el passat 11 d’abril es va aprovar una proposta de conveni entre l’Ajuntament i l’empresa Mas Isaac Properties SL (MIPSL) per desencallar diverses qüestions urbanístiques relacionades amb el sector del Mas Isaac. Mitjançant la signatura d’aquest conveni, que es va fer efectiva el 15 d’abril, es van establir els següents acords: L’Ajuntament sol·licitarà a Xaloc que reverteixi l’adjudicació de dues finques que s’havien embargat a MIPSL per impagament d’impostos (IBI i Impost de Construccions i Obres) i perquè l’entitat no s’havia fet càrrec de l’asfaltatge de carrers d’aquesta urbanització i altres obres pendents del Pla Parcial 6 (voreres de les zones verdes i escales centrals entre els carrers Dinamarca i Anglaterra). Com a contrapartida a recuperar la…