Exposat al públic el tercer carril d’accés al Mas Isaac

El projecte per a la construcció d’un tercer carril a la carretera Gi-610 per entrar a la urbanització del mas Isaac ha iniciat avui el tràmit d’exposició pública i tindreu ara un mes per consultar-lo i formular-hi al·legacions, en el cas que ho considereu oportú. El projecte, que forma part del desenvolupament urbanístic del sector SUD6 (antic PP8), preveu també diverses modificacions en el primer tram de l’avinguda Catalunya (fins al carrer França), com ara l’habilitació de voreres i passos de vianants. Gràcies al conveni que es va signar el passat 15 d’abril, el cost de les obres de construcció del tercer carril i del condicionament del primer tram de l’avinguda Catalunya l’assumirà íntegrament Mas Isaac Properties SL (MIPSL), que és…

Conveni amb la promotora del Mas Isaac

En el Ple que es va celebrar el passat 11 d’abril es va aprovar una proposta de conveni entre l’Ajuntament i l’empresa Mas Isaac Properties SL (MIPSL) per desencallar diverses qüestions urbanístiques relacionades amb el sector del Mas Isaac. Mitjançant la signatura d’aquest conveni, que es va fer efectiva el 15 d’abril, es van establir els següents acords: L’Ajuntament sol·licitarà a Xaloc que reverteixi l’adjudicació de dues finques que s’havien embargat a MIPSL per impagament d’impostos (IBI i Impost de Construccions i Obres) i perquè l’entitat no s’havia fet càrrec de l’asfaltatge de carrers d’aquesta urbanització i altres obres pendents del Pla Parcial 6 (voreres de les zones verdes i escales centrals entre els carrers Dinamarca i Anglaterra). Com a contrapartida a recuperar la…