Llista d’admesos i exclosos

Avui ha sortit publicada al BOP i al DOGC la llista provisional d’admesos i exclosos en el procediment que està portant a terme l’Ajuntament de Palau-saverdera per cobrir una plaça d’administratiu/iva (grup C1), adscrita a l’àrea de Recaptació. En el mateix anunci, que podeu consultar fent clic aquí, també es fa pública la composició del tribunal qualificador i dels dies previstos per a la realització dels exercicis: el 23 i el 25 de juliol. S’han presentat 27 candidats per cobrir la plaça ofertada i totes les candidatures han estat acceptades. Els aspirants tenen ara 10 dies hàbils a comptar a partir de demà per presentar les reclamacions que considerin oportunes. Si no es presenten reclamacions, el document que s’ha publicat…

Bases per cobrir una plaça a l’Ajuntament

Avui s’ha publicat al BOP l’anunci de l’aprovació de les bases i la convocatòria d’un procés selectiu amb el sistema de concurs-oposició per cobrir una plaça d’administratiu/iva (grup C1), adscrita a l’àrea de Recaptació de l’Ajuntament de Palau-saverdera. Les bases i la convocatòria estaran exposades al públic durant dos mesos perquè les persones que ho considerin oportú puguin presentar els recursos corresponents. El proper dimecres 6 de juny, mitjançant un anunci que sortirà publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), quedarà oberta la convocatòria perquè totes les persones interessades puguin presentar les seves sol·licituds. Disposareu de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC per poder-ho fer. Trobareu aquí l’edicte d’aprovació de les bases i…