Comença la neteja de residus i runes a l’entorn de la deixalleria

Ja han començat els treballs per netejar de residus i runes l’entorn de la deixalleria.

Mitjançant un acord de junta de govern del passat 13 d’octubre, l’Ajuntament va adjudicar els treballs a l’empresa Runes Empordà SLU per 13.002,66 euros (IVA inclòs).

Les actuacions previstes són: neteja general, retirada de residus i runes, esbrossada, transport a dipòsit controlat, anivellament de la zona i execució de rases per a l’aigua de la pluja.

Aquesta és una més de les inversions previstes per aquest any, que es podrà executar amb els diners del romanent líquid de tresoreria de l’any passat.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.