Hi haurà un carril bici a l’avinguda Catalunya

El projecte de modificació de l’avinguda Catalunya, que dona accés a la urbanització del Mas Isaac, es va aprovar definitivament el passat 11 d’octubre, amb alguns canvis importants respecte al projecte aprovat inicialment:

  • hi haurà un carril bici a la vorera del vial de pujada, on hi anava una filera d’arbres.
  • s’habilitarà un espai d’aparcament al costat de la caseta de les bústies.
  • per raons de seguretat, es modifica el flux de trànsit previst inicialment, de manera que els cotxes que s’incorporin a l’avinguda Catalunya des del carrer Andorra no podran creuar la mitjana i sortir cap a la carretera, sinó que hauran de pujar fins al restaurant, fer la rotonda i baixar pel carril de sortida.

El projecte aprovat inicialment va estar exposat al públic del 30 de maig al 30 de juny, es van publicar edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al diari El Punt Avui, a la web de l’Ajuntament i es va notificar l’aprovació inicial a tots els veïns del SUD-6 (cases noves que hi ha pujant a la dreta).

No es varen presentar al·legacions durant el període legalment previst, però un cop superada la data límit, sí que van arribar diverses al·legacions d’una vintena de veïns. En base a aquestes al·legacions, s’han incorporat ara les modificacions anteriorment assenyalades.

Les obres corren a compte de Mas Isaac Properties SL (MIPSL) i Exedind Girona SL, que també assumiran el cost del tercer carril que donarà accés a la urbanització des de la carretera Gi-610.

Per començar a treballar amb la creació d’aquest tercer carril, l’empresa promotora està a l’espera de rebre informes corresponents del departament de Carreteres, de l’Agència Catalana de l’Aigua i d’Endesa.

Notícies relacionades:

Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *