La gestió de la piscina canvia de mans

El Ple que es va celebrar ahir a l’Ajuntament de Palau-saverdera va servir, entre altres coses, per autoritzar el canvi de mans del contracte de gestió de la piscina municipal i l’adequació i explotació del bar restaurant i la zona d’esbarjo.

Aquest contracte, que té una durada de tres anys prorrogables, es va adjudicar a Thoyo Services and Management SL al mes de maig de l’any passat i ara aquesta concessionària l’ha cedit a Julio Enrique Chaves Garcia perquè es faci càrrec del servei.

El nou concessionari assumeix tots els drets adquirits per la mercantil cedent, així com les obligacions que estaven estipulades en el contracte inicial i en el Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques, aprovades per Ple de 15 d’abril de 2016.

L’autorització a la cessió d’aquest contracte es va aprovar amb els 5 vots a favor dels regidors de l’equip de govern (Gent de Palau-Acord Municipal i Alternativa per Tothom) i amb els 2 vots en contra dels regidors de CiU presents a la sala.

El regidor de CiU, Jordi Compte, va justificar el seu vot negatiu dient que no tenen res en contra del nou concessionari, però sí que estan en contra de la manera com s’ha tramitat, des del principi, el contracte de gestió de la piscina.

Informes econòmics
Durant la mateixa sessió, l’equip de govern va informar sobre el resultat de la liquidació del pressupost del 2016 i va donar diverses dades que donen una idea de la gestió dels recursos econòmics que s’està fent a l’Ajuntament.

El pressupost del 2016 es va tancar amb un romanent positiu de tresoreria de 592.934,84€ i amb una ràtio de deute viu que ha baixat del 90,94% del 2015, al 79,14% en els comptes que ara s’han liquidat.

El regidor d’Economia i Hisenda, Guillermo Colomer (Alternativa per Tothom) va explicar que la reducció d’aquesta ràtio és un dels objectius del mandat i que, de moment, s’està aconseguint gràcies a l’amortització extraordinària de crèdits (97.260,80€ amortitzats al 2016, amb el superàvit del 2015).

L’equip de govern també va donar compte de la ràtio del Període Mitjà de Pagament a Proveïdors del quart trimestre del 2016, que és de 4,92 dies (feu clic aquí si voleu veure l’evolució d’aquest indicador) i dels informes que avalen el compliment del pla d’ajust i l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

Per unanimitat dels regidors es va acordar imposar una sanció de 601€ a l’empresa encarregada del servei de menjador escolar perquè el 17 de gener una alumna es va trobar un insecte al menjar i també es va informar del decret que autoritza el pagament de 1.926,48€ a la Comunitat de propietaris de l’edifici Plaça Constitució, on l’Ajuntament té 24 aparcaments i 4 trasters, en concepte de despeses d’administració i altres que paguen col·lectivament els veïns (electricitat, neteja i fons de reserva).

L’alcaldessa, Isabel Maria Cortada (Gent de Palau-Acord Municipal) va informar d’una sentència del TSJC que dóna la raó a l’Ajuntament en un procediment contenciós administratiu, on els recurrents demanaven la impugnació parcial del POUM i també va informar d’una altra sentència del mateix tribunal que desestima la reclamació de l’anterior alcalde per cobrar 26.824,85€ de dietes i desplaçaments del 2011 al 2014.

Per unanimitat dels presents es va acordar trametre aquesta sentència a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, per tal que tingui més elements de judici en l’estudi que està fent, mitjançant un procediment paral·lel, dels 73.246€ que va cobrar l’anterior alcalde per dietes i desplaçaments del 2005 al 2009.

Trobareu aquí totes les propostes que es van debatre en el Ple i trobareu aquí l’enregistrament íntegre de la sessió.

Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *