Adjudicats 5 aparcaments de la plaça Constitució

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha adjudicat 5 places d’aparcament del subsòl de la plaça Constitució a 5 particulars, que van presentar l’oferta corresponent dins del termini que establien les bases del concurs. El 26 de març va sortir publicat al BOP l’anunci de venda o de lloguer amb opció de compra a 3 o 5 anys de 21 places d’aparcament del subsòl de la plaça Constitució, que són de titularitat municipal. Es van presentar 7 ofertes, la mesa de contractació es va reunir el 23 de maig  i va adjudicar 6 places a 6 persones diferents. Un dels 7 aspirants va renunciar posteriorment a la plaça adjudicada i un altre dels aspirants no va resultar adjudicatari perquè es va presentar una…

A concurs, 21 aparcaments de la plaça Constitució

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha tret avui a concurs 21 aparcaments que hi ha en el subsòl de la plaça Constitució. Les persones interessades en un d’aquests aparcaments tenen fins el 10 de maig per presentar la seva oferta. Poden presentar oferta per comprar un o més d’un d’aquests aparcaments (amb preus a partir de 6.602,62€ més IVA) o poden presentar oferta per fer un lloguer amb opció de compra a 3 o 5 anys (amb una quota a partir de 39,76€ més IVA al mes). En el cas que hi hagi més d’una persona licitant pel mateix aparcament, l’Ajuntament farà una ponderació seguint els següents criteris: Oferta econòmica: es valorarà com a màxim amb 15 punts. Oferta per la compra…

La gestió de la piscina canvia de mans

El Ple que es va celebrar ahir a l’Ajuntament de Palau-saverdera va servir, entre altres coses, per autoritzar el canvi de mans del contracte de gestió de la piscina municipal i l’adequació i explotació del bar restaurant i la zona d’esbarjo. Aquest contracte, que té una durada de tres anys prorrogables, es va adjudicar a Thoyo Services and Management SL al mes de maig de l’any passat i ara aquesta concessionària l’ha cedit a Julio Enrique Chaves Garcia perquè es faci càrrec del servei. El nou concessionari assumeix tots els drets adquirits per la mercantil cedent, així com les obligacions que estaven estipulades en el contracte inicial i en el Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques, aprovades per Ple de…