La web de l’ajuntament manté el bon nivell de transparència

Per sisè any consecutiu,  l’Ajuntament de Palau-saverdera rebrà el segell Infoparticipa, que certifica el bon nivell de transparència i la qualitat de la informació que hi ha publicada a la web municipal.

La web de l’Ajuntament compleix 50 dels 52 indicadors que fa servir el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma per fer l’avaluació.

Podeu consultar aquí el resultat amb detall de l’avaluació, els indicadors que es compleixen i els que queden per complir.

Els indicadors que defineixen el resultat d’aquesta avaluació són un recull bàsic de la informació que ha d’estar penjada a la web dels ajuntaments, segons estableix la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, pel que fa referència a la publicitat activa.

La mateixa llei de Transparència defineix la publicitat activa com l’obligació que tenen els subjectes obligats de publicar d’ofici certa informació relativa a l’organització institucional, la gestió econòmica, l’acció de govern, la normativa municipal, els contractes, convenis, subvencions, tràmits i serveis públics, entre altres.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.