Moció d’Alternativa x Tothom sobre la tramitació de les modificacions de crèdit

En el Ple de 25 de març de 2021, el grup polític d’Alternativa x Tothom presenta una moció per demanar que les modificacions de pressupost se sotmetin a consideració de regidors i regidores de manera individualitzada i no englobades dins d’una sola proposta. La moció s’aprova amb els vots a favor d’Alternativa x Tothom i Junts per Palau.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.