L’Ajuntament inicia els tràmits per aprovar l’ordenança de sequera

El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el passat 21 de març, va aprovar per unanimitat iniciar els tràmits per aprovar l’ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.

Tal com mana la llei, properament s’obrirà un termini de consulta pública de 20 dies perquè pugueu examinar el model d’ordenança proposat per l’Agència Catalana de l’Aigua i fer les aportacions que considereu necessàries per adaptar-lo a les necessitats concretes del poble.

Un cop s’hagin rebut totes les aportacions, una comissió s’encarregarà d’analitzar-les i de valorar si és convenient o no introduir-les a la nova ordenança. Posteriorment, el nou text normatiu s’haurà d’aprovar amb caràcter inicial i definitiu.

Durant la mateixa sessió de Ple, l’equip de govern va donar compte de la liquidació del pressupost de 2023 i es va aprovar per unanimitat, una moció de suport a la pagesia plantejada pel grup municipal de Gent de Palau.

Feu clic aquí per veure el vídeo de la sessió.

Feu clic aquí per veure tots els punts de l’ordre del dia

Bookmark the permalink.

Comments are closed.