Ordre del dia del Ple d’avui a l’Ajuntament

Trobareu a continuació els punts que formen l’ordre del dia del Ple ordinari que se celebrarà avui a les 19h a l’Ajuntament de Palau-saverdera. Fent clic sobre cada punt, accedireu a la proposta desenvolupada que se sotmetrà a votació dels regidors:

1.- Aprovació si s’escau de l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 28 de gener de 2016 (número 2/2016).

2.- Aprovació si s’escau de l’acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 15 d’abril de 2016 (número 3/2016).

3.- Assabentament del Decret de l’Alcaldia del dia 12 de febrer de 2016, d’aprovació de l’expedient 1/2016, de modificació de crèdits, per transferència de crèdits.

4.- Assabentament del Decret de l’Alcaldia del dia 12 de febrer de 2016, d’aprovació de l’ expedient 2/2016, de modificació de crèdits, per transferència de crèdits.

5.- Assabentament del Decret de l’Alcaldia del dia 1 d’abril de 2016, d’aprovació de l’expedient 5/2016, de modificació de crèdits, per generació d’ingressos.

6.- Assabentament del Decret de l’Alcaldia del dia 1 d’abril de 2016, d’aprovació de l’expedient 6/2016, de modificació de crèdits, per transferències de crèdits.

7.- Assabentament del Decret de l’Alcaldia del dia 23 de febrer de 2016, de reconeixement extrajudicial de crèdits a favor de Estamos Conectados SL, per un import total de 6.339,44 euros.

8.- Assabentament de la contractació per urgència, d’una auxiliar d’administració especial adscrita al dispensari mèdic, per substituir a la persona titular del lloc de treball durant el gaudi de dies d’assumptes propis (del 7 al 14 de gener de 2016).

9.- Assabentament de la contractació per urgència, d’una auxiliar d’administració especial adscrita al dispensari mèdic, per cobrir la vacant del lloc de treball per renúncia de la persona titular.

10.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 26/01/2016, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al quart trimestre de 2015.

11.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 21/01/2016, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al primer trimestre de 2016.

12.- Proposta de l ‘Alcaldia-presidència, de ratificació del Decret 33/2016, de data 2 de març de 2016, declarant la urgència d’iniciar accions judicials per a la defensa de l’equipament públic “estació de bombeig” i encarregar la defensa a l’advocada Mercè Pueo Meler, deixant sense efecte l’acord del Ple del dia 27 de novembre de 2013 d’encàrrec d’accions judicials a l’advocat Narcís Pérez Moratones.

13.- Proposta de l ‘Alcaldia-presidència, de ratificació del Decret 36/2016, de data 4 de març de 2016, d’aprovació inicial i exposició al públic del Pla d’ Acció per a l ‘Energia Sostenible del municipi de Palau-saverdera.

14.- Proposta de l’Alcaldia-presidència, d’encàrrec a l’advocada Mercè Pueo Meler, pera la interposició d’una demanda declarativa de domini i acció de nul·litat d’inscripcions contradictòries contra URPASA i el BBVA, i deixant sense efecte l’acord del Ple del dia 19 d’octubre de 2013 d’encàrrec d’accions judicials a l’advocat Narcís Pérez Moratones.

15.- Proposta de l ‘Alcaldia-presidència, de ratificació del conveni signat entre l ‘ajuntament de Palau-saverdera i Agustí y Masoliver SA, sobre el compliment d’una Sentència i desistiment de la seva apel·lació.

16.- Proposta de l’Alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la memòria valorada per a la reparació de la zona de platja de la piscina municipal de Palau-saverdera.

17.- Proposta de l’Alcaldia-presidència, d’ aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 8/2016 (transferència de crèdits per finançar els treballs d’adequació de la piscina municipal).

18.- Assumptes urgents

19.- Precs i preguntes.

Recordeu que el Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Pingback: L’Ajuntament escurça el termini de pagament a proveïdors | Actualitat a Palau-saverdera

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *