Ple a l’Ajuntament: 24 de març (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà dijous 24 de març, a les 19h, a la sala de plens:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de la sessió ordinària del ple del dia 27 de gener de 2022.

2.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de la sessió extraordinària del ple del dia 24 de febrer de 2022.

3.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 31/01/2022, corresponent al quart trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2021 (acumulat fins 31/12/2021).

4.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 31/01/2022, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al quart trimestre de 2021.

5.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 27/01/2022, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al quart trimestre de 2021.

6.- Assabentament de l’informe de tresoreria del dia 27/01/2022, sobre morositat, corresponent al quart trimestre de 2021.

7.- Assabentament del pla anual de control financer de l’exercici 2022 redactat per la intervenció de l’ajuntament de Palau-saverdera.

8.- Assabentament del decret de l’alcaldia 2022DECR000089 de 24 de febrer, de reconeixement extrajudicial de crèdits.

9.- Assabentament del decret núm. 2022DECR000100, d’1 de març de 2022, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2022-02 (X2022000283).

10.- Assabentament del decret núm. 2022DECR000099, d’1 de març de 2022, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2022-03 (X2022000284).

11.- Assabentament de l’acord de la CTUG, d’Aprovació definitiva de la modificació 5 del POUM, per canviar la qualificació urbanística de la parcel·la del Sun Village.

12.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 2022-04 (X2022000359).

13.- Proposta de l’alcaldia presidència, relativa a l’inici de la tramitació per a la modificació del reglament del servei de cementiri municipal de Palau-saverdera.

14.- Moció del grup municipal de alternativa x tothom (AxT) a l’Ajuntament de Palau-saverdera. Creació de la comissió de seguiment de les obres de reurbanització de carrer ciutat i carrer Rosselló.

15.- Moció del grup municipal de alternativa x tothom (AxT) a l’Ajuntament de Palau-saverdera. Publicació línia ajuts PREE5000 a tots el canals de comunicació local.

16.- Assumptes urgents.

17.- Precs i preguntes.

El Ple queda gravat en vídeo i podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.