Ple a l’Ajuntament: 26 de juliol

Dijous 26 de juliol, a les 19.30h, hi ha Ple ordinari a l’Ajuntament de Palau-saverdera amb els següents punts a l’ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 26 d’abril de 2018
2.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 28 de juny de 2018
3.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 16/07/2018, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al segon trimestre de 2018
4.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 16/07/2018, corresponent al segon trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2018 (acumulat fins 30/06/2018).
5.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 17/07/2018, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al segon trimestre de 2018.
6.- Assabentament de l’aprovació del mapa de protecció envers la contaminació lumínica
7.- Proposta de l’alcaldia presidencia, d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 05/2018.
8.- Proposta de l’alcaldia presidència, d’aplicació dels increments retributius al personal municipal per a l’exercici 2018, i d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 9/2018
9.- Proposta de l’alcaldia, de modificació de l’acord del ple del dia 01/02/2013, per l’increment dels complements retributius per les situacions d’incapacitat temporal dels empleats municipals
10.- Proposta de l’alcaldia, de modificació de la relació de llocs de treball, pel que fa a la jornada ordinària de treball
11.- Assumptes urgents: Proposta de l’alcaldia, de desestimació de la sol·licitud de recusació del sr. Emili Santos Bach com a secretari d’un expedient de responsabilitat patrimonial
12.- Precs i preguntes

Recordeu que el Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *