Ple a l’Ajuntament: 29 de juny (13.30h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 29 de juny a les 13.30h a la sala de plens:

1.- Assabentament del decret 2022DECR000362, de 13/06/2022, de modificació de la composició de la comissió especial de comptes.

2.- Assabentament de la resolució de la Direcció general de la funció pública del ministeri d’Hisenda i funció pública, declarant al sr. Emili Santos Bach, secretari-interventor d’aquesta corporació en la situació d’excedència voluntària per interès particular amb efectes del dia 1 de setembre de 2022.

3.- Assabentament del decret de l’alcaldia núm. 2022DECR000377, de 17/06/2022, d’aprovació de les bases específiques i la convocatòria d’un procés de provisió mitjançant nomenament no definitiu del lloc de treball de secretaria-intervenció.

4.- Proposta de l’alcaldia, de ratificació del decret núm. 2022DECr000367 de 16/06/2022, d’adhesió de Palau-saverdera al Grup d’acció local ADRINOC pel període 2023-2027.

5.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació de la rectificació de l’inventari municipal a 31/12/2016.

6.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació de la rectificació de l’inventari municipal a 31/12/2017.

7.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació de la rectificació de l’inventari municipal a 31/12/2018.

8.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació de la rectificació de l’inventari municipal a 31/12/2019.

9.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació de la rectificació de l’inventari municipal a 31/12/2020.

10.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació de la rectificació de l’inventari municipal a 31/12/2021.

11.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 2022-08 (expedient X2022000779) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.

12.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 2022-09 (expedient X2022000832) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.

13.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 2022-10 (expedient X2022000838) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.

14.- Proposta de l’alcaldia, d’adhesió de l’Ajuntament de Palau-saverdera a la primera pròrroga del contracte 2019.03-d1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2019.03).

15.- Proposta de l’alcaldia-presidència d’autorització de la compatibilitat per a l’exercici d’una activitat privada a un funcionari municipal.

16.- Moció dels grups polítics municipals Gent de Palau, Junts per Palau i Alternativa x Tothom, en defensa dels jutjats de pau.

El Ple queda gravat en vídeo i podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.