Ple a l’Ajuntament: 8 d’abril (13h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà el 8 d’abril a les 13h a la sala de plens:

1.- Assabentament de l’informe emès per la intervenció municipal en compliment de l’art. 37.7 del RD 424/2017, corresponent al resum anual de l’exercici 2021, dels resultats del control intern que s’estableix a l’article 213 del TRLHL.

2.- Assabentament de l’informe d’intervenció de 29/03/2022, de control permanent planificable, d’auditoria del registre comptable de factures, de l’exercici 2021.

3.- Assabentament de l’informe d’intervenció de 28/03/2022, de control permanent planificable, sobre l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat, de l’exercici 2021.

4.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 27/01/2022, sobre el termini de reconeixement de l’obligació de les factures registrades, corresponent al quart trimestre de 2021.

5.- Assabentament de l’informe d’intervenció de 28/03/2022, de control permanent planificable, sobre el control de l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413), de l’exercici 2021.

6.- Proposta de l’alcaldia, d’aprovació del “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palau-saverdera i Humana – Fundación pueblo para el pueblo, per al foment del reciclatge i el comportament sostenible”.

7.- Proposta de l’alcaldia, de resolució del contracte de les obres de pavimentació del casc urbà de Palau-saverdera, adjudicat a Argón informática SA, en la sessió del ple de l’ajuntament del dia 3 de novembre de 2010.

8.- Proposta de l’alcaldia, de resolució del contracte de les obres del “projecte d’urbanització del sector UA3”, adjudicat a Argón informática sa, en la sessió del ple de l’ajuntament del dia 26 de febrer de 2007.

9.- Proposta d’alcaldia presidència per a la suspensió de l’aprovació inicial del Pla Parcial urbanístic del SUD-3

10.- Proposta de l’alcaldia, d’adjudicació del contracte de les obres del “Projecte constructiu de reurbanització del carrer Ciutat i carrer Rosselló”

El Ple queda gravat en vídeo i podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.