Ple de l’Ajuntament: 28 de gener (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà dijous 28 de gener de 2021, a les 19h.

Donada la situació actual, i per tal de garantir la distància de seguretat entre els assistents, la sessió es farà a la sala gran del Centre Cívic.

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de la sessió ordinària del dia 26 de novembre de 2020 .

2.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de la sessió extraordinària del dia 17 de desembre de 2020.

3.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de la sessió extraordinària del dia 29 de desembre de 2020 .

4.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de la sessió extraordinària urgent del dia 20 de gener de 2021.

5.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 20/01/2020, sobre morositat, corresponent a l’exercici 2020 (presentació el 4rt trimestre de 2020).

6.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 20/01/2021, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al quart trimestre de 2020.

7.- Proposta d’alcaldia presidència per ratificar el requeriment previ presentat el 22 de març de 2019 i 23 de setembre de 2020 davant el conseller de territori i sostenibilitat, i de ratificació del decret d’alcaldia presidència de 26 de novembre de 2020 per la interposició del recurs contenciós administratiu per les obres i usos realitzats al polígon 4 parcel·la 183

8.- Proposta de l’alcaldia, d’Aprovació del pla normativa de l’ajuntament de Palau-saverdera per a l’exercici 2021.

9.- Proposta de l’alcaldia presidència, relativa a l’inici de la tramitació per a la modificació de l’ordenança general de concessió de subvencions de Palau-saverdera.

10.- Proposta d’alcaldia presidència per l’Aprovació provisional de la modificació puntual número 4 del pla d’ordenació urbanística municipal de Palau-saverdera per la desclassificació del sòl urbanitzable delimitat sud-3.

11.- Assumptes urgents.

12.- Precs i preguntes.

El Ple queda gravat en vídeo i podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.