Justificació de la subvenció rebuda per les entitats del poble

Mitjançant decret d’alcaldia número 2022DECR000684 de 21/12/2022, es va resoldre la convocatòria de subvencions a les entitats del poble per les activitats dutes a terme durant el 2022. Si sou el representant d’alguna de les entitats subvencionades, teniu ara un mes, des de la recepció de la notificació del decret, per justificar la subvenció que us ha estat concedida. Aquest tràmit només es pot fer per internet. Heu d’omplir la instància genèrica, que trobareu fent clic aquí i adjuntar-hi el compte justificatiu que trobareu fent clic aquí.

Convocatòria de subvencions pel material acadèmic de l’ESO

Des d’avui fins el 16 de gener podeu presentar la vostra sol·licitud per beneficiar-vos de la subvenció que dona cada any l’Ajuntament per finançar la compra de material acadèmic obligatori de l’ESO. Els beneficiaris d’aquestes subvencions han de complir les següents condicions: Estar empadronats a Palau-saverdera i tenir la residència efectiva en el municipi al llarg del curs pel qual se sol·licita l’ajut. Estar matriculats en el curs pel qual es demana l’ajut. Haver utilitzat al llarg del curs el material acadèmic pels qual s’ha rebut una subvenció en la convocatòria anterior, de conformitat amb l’informe del centre educatiu. Poden fer la sol·licitud els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda…

Exposades al públic les noves bases de les subvencions pel material acadèmic de l’ESO

Avui ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci de l’aprovació inicial de les noves bases reguladores de la concessió de subvencions per a la compra de material acadèmic de l’ESO Teniu fins el 27 de juliol per presentar al·legacions, abans que les bases s’aprovin amb caràcter definitiu. Trobareu el document exposat al públic fent clic aquí. L’Ajuntament està tramitant l’aprovació d’aquestes bases per adaptar el procediment al marc normatiu actual, però no hi ha canvis importants en els requisits per beneficiar-se de la subvenció. Cal tenir en compte també que el document que ara està exposat al públic són les bases reguladores del procediment però que la convocatòria es farà, com cada any, un cop hagi…

Exposades al públic les noves bases de les subvencions per a les associacions

Avui ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de l’aprovació inicial de les noves bases reguladores de la concessió de subvencions a les entitats del poble. Teniu 20 dies hàbils per presentar al·legacions, abans que les bases s’aprovin amb caràcter definitiu. Trobareu el document exposat al públic fent clic aquí.

Ple a l’Ajuntament: 26 de maig (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 26 de maig a les 19h a la sala de plens: 1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 24/03/2022. 2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del ple del dia 08/04/2022. 3.- Assabentament del decret 2019DECR000098 de 7 de març, d’Aprovació del marc pressupostari a mig termini (2023-2025). 4.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 20/04/2022, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al primer trimestre de 2022. 5.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 14/04/2022, corresponent al primer trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2022 (acumulat fins 31/03/2022)….

Ajudes per a la rehabilitació energètica d’habitatges

En compliment de l’acord de Ple de 24 de març, l’Ajuntament us informa que la Generalitat té oberta una línia d’ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis en municipis de menys de 5.000 habitants (PREE 5000). Trobareu aquí tota la informació. Us recordem que des de l’any passat l’Ajuntament té obert un espai web, que és accessible fent clic aquí, on trobareu informació sobre totes les ajudes que ofereixen diferents organismes públics en diferents àmbits del nostre dia a dia. Trobareu en aquest blog tota la informació relativa a les d’ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis en municipis de menys de 5.000 habitants i trobareu també informació sobre altres subvencions en els àmbits següents: Família, infància i adolescència Dependència…

Subvencions per a les associacions del poble

A partir de demà, 21 d’octubre, i fins el divendres 12 de novembre de 2021 estarà obert el termini perquè les entitats del poble puguin sol·licitar la subvenció d’aquest any a l’Ajuntament per finançar les seves activitats. Poden optar a aquestes subvencions només les entitats que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats. La documentació que cal presentar en el moment de fer la sol·licitud és la següent: Instància genèrica per fer la sol·licitud de la subvenció Pressupost (ingressos i despeses previstes) de l’any en curs. Programa de les activitats que es fan o còpia del projecte Quantitat sol·licitada (en cap cas podrà superar el cost total de l’activitat) Documents comptables oficials dels darrers dos exercicis (còpia dels llibres de…

Exposada al públic la nova ordenança de subvencions

Des d’avui fins al 2 de setembre està exposada al públic la nova Ordenança general de concessió de subvencions que es va aprovar inicialment per unanimitat de tots els grups polítics durant el Ple de 27 de maig. Podeu consultar aquí el text de la nova ordenança. Podeu consultar aquí el procediment que l’Ajuntament ha seguit per arribar a la situació actual, des que es van iniciar els tràmits el passat 28 de gener. Durant el termini d’exposició al públic vigent podeu presentar al·legacions al nou redactat de l’ordenança, si ho considereu oportú.

Avancen els tràmits per desclassificar el sector SUD3

Aquests són els terrenys que formen part del SUD3 L’Ajuntament de Palau-saverdera ha fet un pas més en la tramitació necessària per poder desclassificar els terrenys que formen part del sector urbanitzable conegut com a SUD3. En el Ple celebrat ahir, i per unanimitat dels tres grups polítics del Consistori, es va acordar provisionalment que el sòl d’aquest sector deixi de ser urbanitzable i passi a ser no urbanitzable. L’aprovació provisional de la modificació del planejament (MMPP número 4) que ha de permetre la desclassificació d’aquests terrenys arriba després de l’aprovació inicial, que es va acordar en el Ple de 15 de juny, també per unanimitat. Un cop feta l’aprovació inicial, l’expedient es va sotmetre a informació pública i es…

Ple de l’Ajuntament: 28 de gener (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà dijous 28 de gener de 2021, a les 19h. Donada la situació actual, i per tal de garantir la distància de seguretat entre els assistents, la sessió es farà a la sala gran del Centre Cívic. 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de la sessió ordinària del dia 26 de novembre de 2020 . 2.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de la sessió extraordinària del dia 17 de desembre de 2020. 3.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de la sessió extraordinària del dia 29 de desembre de 2020 . 4.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de la sessió extraordinària urgent del dia…