Avancen els tràmits per desclassificar el sector SUD3

Aquests són els terrenys que formen part del SUD3

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha fet un pas més en la tramitació necessària per poder desclassificar els terrenys que formen part del sector urbanitzable conegut com a SUD3.

En el Ple celebrat ahir, i per unanimitat dels tres grups polítics del Consistori, es va acordar provisionalment que el sòl d’aquest sector deixi de ser urbanitzable i passi a ser no urbanitzable.

L’aprovació provisional de la modificació del planejament (MMPP número 4) que ha de permetre la desclassificació d’aquests terrenys arriba després de l’aprovació inicial, que es va acordar en el Ple de 15 de juny, també per unanimitat.

Un cop feta l’aprovació inicial, l’expedient es va sotmetre a informació pública i es van presentar tres al·legacions en contra de l’acord, que van quedar desestimades pels tres grups polítics del Consistori en el mateix Ple d’ahir.

L’expedient passa ara a mans de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, que és l’òrgan que haurà de pronunciar-se sobre l’aprovació definitiva de la modificació de planejament.

El sector conegut com a SUD3 està format majoritàriament per uns terrenys que queden per sobre del restaurant Casa Carmeta i també per uns terrenys que hi ha a la part baixa del nucli, propers a la carretera que porta cap a Pau.

El 19 de març del 2019, un propietari va demanar a l’Ajuntament la suspensió de la tramitació del Pla Parcial que ja havia presentat un promotor i que s’estudiés la possibilitat de modificar el planejament per poder desclassificar aquest sòl.

El Ple de l’Ajuntament d’1 d’abril de 2019, amb els vots a favor de l’equip de govern de llavors (Gent de Palau i Alternativa x Tothom) i les abstencions dels regidors del PDeCAT, va acordar suspendre la tramitació de llicències urbanístiques en aquest sector pel termini d’un any.

Donant compliment al mateix acord de Ple, l’Ajuntament va encarregar també la redacció d’un estudi tècnic per determinar si era procedent o no modificar la classificació del sòl, tal com havia demanat el veí afectat.

L’estudi tècnic va assenyalar que “no és recomanable mantenir les condicions de desenvolupament que planteja el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) pel SUD3” i que calia plantejar-se la via de la desclassificació, o bé la de la reducció de la superfície urbanitzable.

Després de consensuar la decisió amb l’oposició, l’equip de govern va acordar, mitjançant acord de junta de govern de 27 de gener 2020, encarregar els treballs per redactar la proposta de modificació de planejament.

En el Ple de 28 de maig de l’any passat, un cop superada la moratòria que s’havia acordat en el Ple d’1 d’abril de 2019, l’Ajuntament va aprovar, també per unanimitat, suspendre la tramitació de l’aprovació inicial del Pla Parcial.

Altres acords del Ple d’ahir
Durant la mateixa sessió de Ple d’ahir, l’Ajuntament va acordar, amb tres abstencions de Junts x Palau i amb els vots a favor de l’equip de govern (Gent de Palau-AM) i l’altre grup de l’oposició (Alternativa x Tothom) aprovar el Pla normatiu pel 2021, que preveu, entre altres coses, modificar el Reglament Orgànic Municipal i el Reglament del cementiri.

Finalment, per unanimitat dels tres grups polítics, es va acordar iniciar la tramitació d’una altra de les actuacions previstes en el mateix Pla normatiu: modificar l’ordenança de concessió de subvencions.

El Ple es va tancar amb el torn de precs i preguntes que podeu veure a partir del moment 27’40” de l’enregistrament de la sessió, accessible aquí.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.