Subvencions per a entitats del poble: últims dies per fer la sol·licitud

Divendres 16 de setembre és l’últim dia perquè les entitats del poble puguin sol·licitar la subvenció de l’Ajuntament per finançar les activitats fetes durant el 2022.

Si encara no heu fet la sol·licitud, tingueu en compte que aquest tràmit només es pot fer per internet.

Cal omplir la instància genèrica que trobareu aquí i adjuntar-hi el formulari específic, que trobareu aquí.

Per optar a la subvenció és indispensable que l’entitat estigui donada d’alta en el Registre Municipal d’Entitats.

En el pressupost de l’Ajuntament per a aquest any hi ha reservada una partida de 3.500€.

L’import de la subvenció es correspondrà amb el 100% del cost de funcionament de l’entitat, fins a un màxim de 500 euros per entitat.

En cas que la consignació pressupostària sigui insuficient per atendre totes les sol·licituds, es reduirà l’import màxim de la subvenció per poder atendre totes les
sol·licituds que compleixin amb els requisits.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.