Conservació i manteniment dels recs del Mas Isaac

Per tal de mantenir i conservar la xarxa fluvial de Mas Isaac, s’han realitzat feines de desbrossament a tres recs que travessen la urbanització i al rec de Cap de Terme, que separa Palau-saverdera de Pau. Per executar aquesta tasca, l’Ajuntament va demanar pressupost a diverses empreses, i finalment va adjudicar els treballs a Servinatura Forestal i Muntatges S.L. i a Alameda Torrent SLU per un import total de 10.661,31 € (IVA inclòs). Aquesta actuació està subvencionada al 100% per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). A principis d’any, es realitzaran les feines de desbrossament dels recs el nucli del poble. 

Neteja dels recs urbans

L’Ajuntament ha tret a concurs el contracte menor de serveis per fer la neteja de les lleres dels recs que travessen la trama urbana. El contracte té un pressupost base de licitació de 6.998,70 € IVA inclòs (21%) i les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins el 14 d’octubre. Concretament, tal com descriu la memòria valorada aprovada per decret 2020DECR000368 de 22 de setembre, es preveu actuar en els següents recs: Rieres 2, 3, 4, i 5 de Mas Isaac rec dels Modegals, tram carrer Ciutat i tram sud rec de Sant Onofre rec de les Trilles rec de Bellavista (Fontasia) rec del Serrat del Nin L’empresa adjudicatària haurà de fer una desbrossada selectiva dels recs, retirar els abocaments de…

Neteja dels recs urbans

Aquesta setmana han començat els treballs per netejar les lleres dels recs que travessen els nuclis urbans: Mas Isach, casc antic i Bellavista. Aquests treballs es van adjudicar en dos blocs a l’empresa Arico Forest SLU per import de 9.143,1€ i 12.227,56€, respectivament. A continuació podeu consultar informació relacionada amb els projectes a executar i amb el corresponent bloc d’actuació: CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LLERES PÚBLIQUES EN TRAM URBÀ. RIERA URBANA NÚM 3 MAS ISACH (esquerra de l’avinguda Catalunya) Aquesta actuació inclou els recs de Bellavista S’ha adjudicat a Arico Forest per 12.227,56€ Consulteu aquí l’acta de la mesa de contractació Consulteu aquí el decret d’Alcaldia d’adjudicació dels treballs Consulteu aquí la memòria valorada que va servir de base en el…