Neteja dels recs urbans

L’Ajuntament ha tret a concurs el contracte menor de serveis per fer la neteja de les lleres dels recs que travessen la trama urbana.

El contracte té un pressupost base de licitació de 6.998,70 € IVA inclòs (21%) i les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins el 14 d’octubre.

Concretament, tal com descriu la memòria valorada aprovada per decret 2020DECR000368 de 22 de setembre, es preveu actuar en els següents recs:

  • Rieres 2, 3, 4, i 5 de Mas Isaac
  • rec dels Modegals, tram carrer Ciutat i tram sud
  • rec de Sant Onofre
  • rec de les Trilles
  • rec de Bellavista (Fontasia)
  • rec del Serrat del Nin

L’empresa adjudicatària haurà de fer una desbrossada selectiva dels recs, retirar els abocaments de restes vegetals i de residus de la construcció i eliminar canyes, on sigui necessari.

Trobareu aquí tots els detalls de la licitació.

Última actualització: 02/10/2020

Bookmark the permalink.

Comments are closed.