L’Ajuntament ja ha pagat tota la indemnització a la part demandant del Sun Village per evitar l’enderroc

El passat 7 de març l’Ajuntament va fer el darrer pagament en concepte d’indemnització i costes processals a la part demandant del litigi de l’edifici Sun Village.

Amb aquesta darrera transferència, l’Ajuntament ha complert el compromís de pagar a l’altra part 404.231,04 €, més els interessos corresponents.

La llicència per construir el Sun Village es va donar l’any 2001 i el 15 de setembre de 2006, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la sentència d’enderroc.

Nou anys després, l’Ajuntament va arribar a un acord amb la part demandant per demanar conjuntament al tribunal la impossibilitat legal d’execució de la sentència.

Aquest acord entre les parts es va concretar en un conveni signat el 23 de desembre de 2015, i és precisament aquest document el que estableix l’import de la indemnització.

El 27 de novembre de 2018 el tribunal va acceptar la sol·licitud per no executar la sentència i, des del 2019 fins ara, l’Ajuntament ha pagat a la demandant els imports següents:

Data del pagament

Principal

Interessos

21/03/2019

104.231,04 €

---

19/03/2020

100.000 €

3.885,85 €

12/03/2021

100.000 €

6.879,45 €

07/03/2022

100.000 €

9.879,45 €

TOTAL

404.231,04 €

20.644,75 €

Amb el pagament de la darrera part de la indemnització, el pressupost de l’Ajuntament per a l’any que ve queda alliberat d’una càrrega que ha condicionat molt les possibilitats d’inversió i l’increment de diverses partides en els darrers quatre anys.

Per tancar definitivament el problema del Sun Village, falta conèixer la resolució del Tribunal Suprem sobre el recurs presentat per una petita part dels propietaris de l’edifici, que no està conforme amb les indemnitzacions previstes per a ells.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.