Aprovat definitivament el pressupost del 2022

Durant el Ple del 27 de gener, l’Ajuntament va aprovar definitivament el pressupost del 2022, alhora que es va acordar no admetre a tràmit l’única reclamació presentada durant l’exposició al públic de l’expedient perquè aquesta no s’ajusta als supòsits legals previstos a la llei. Amb els vots a favor de l’equip de govern de Gent de Palau-AM i amb l’abstenció dels dos grups de l’oposició (Junts per Palau i Alternativa x Tothom) es va aprovar un pressupost de 1.937.761,46 €, que podeu consultar amb detall fent clic aquí. El pressupost, que és fruit del consens que hi ha hagut entre Gent de Palau-AM i Junts per Palau, preveu les següents inversions: comprar la finca situada al carrer Padró número 3…

L’Ajuntament augmenta en 864.831,05€ les inversions

En el Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera del passat 7 de maig es van aprovar inicialment dues modificacions de partides del pressupost que, en cas que s’aprovin definitivament, juntament amb altres modificacions que ja s’han tramitat, permetran incrementar en 864.831,05€ el capítol d’inversions. L’import previst inicialment per a les inversions en el pressupost de l’any en curs era de 347.529,88€ i, en el cas que les dues últimes modificacions de partides s’acabin aprovant definitivament pels imports que s’han plantejat, aquest import serà d’1.212.360,93€. L’increment en la previsió d’inversions ha estat possible, principalment, com a conseqüència de l’acord del Congrés dels Diputats, que permet a les entitats locals utilitzar el romanent de tresoreria (entès generalment com a superàvit) per a finalitats…

Plens ordinaris, cada dos mesos

L’Ajuntament de Palau-saverdera va acordar ahir celebrar els plens ordinaris cada dos mesos, i no cada tres mesos com es venia fent fins ara. Hi haurà ple ordinari el quart dijous dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre, i novembre. Les sessions començaran a les 19h. Tots els regidors dels grups que integren Consistori (Gent de Palau-AM, Junts per Palau i Alternativa x Tothom) van acordar per unanimitat aquest calendari durant la sessió plenària d’ahir, després que en el ple de 4 de juliol l’oposició va tombar la proposta de l’equip de govern (Gent de Palau-AM) per continuar celebrant sessions ordinàries cada tres mesos. Al marge de les sessions ordinàries de ple, hi ha també les sessions extraordinàries i…