Oberta la convocatòria per escollir jutge de pau

Està oberta la convocatòria pública per a l’elecció del Jutge de Pau titular i del Jutge de Pau substitut del municipi de Palau-saverdera i podeu presentar la vostra candidatura fins el 6 de novembre. Si voleu concórrer a la convocatòria podeu presentar la vostra sol·licitud presencialment a l’Ajuntament (de dilluns a divendres de 9h a 14h) o bé per internet, mitjançant aquesta instància genèrica. En qualsevol cas, caldrà que adjunteu la següent documentació a la vostra sol·licitud: Fotocòpia compulsada del DNI (no caldrà la compulsa si feu el tràmit per internet). Certificació o declaració jurada que no s’està en cap de les causes d’incapacitat de l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ). Certificació o declaració jurada de…